رتبه تیم: 56 (مشترک)
نام تیم: Dada 55
امتیاز: 54
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1399/04/08 19:53:56
بودجه : 92.5