رتبه تیم: 11
نام تیم: Dada 66
امتیاز: 60
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1399/04/08 19:55:55
بودجه : 77.5