رتبه تیم: 94
نام تیم: Kami 1000
امتیاز: 51
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 51
تاریخ: 1399/04/08 19:59:42
بودجه : 79.5