رتبه تیم: 28
نام تیم: 0303
امتیاز: 65
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 65
تاریخ: 1399/05/10 21:47:08
بودجه : 88