رتبه تیم: 31 (مشترک)
نام تیم: سری آ-۳
امتیاز: 64
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/05/10 22:17:53
بودجه : 85