رتبه تیم: 34
نام تیم: سری آ-۲
امتیاز: 63
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/05/10 22:18:42
بودجه : 88