رتبه تیم: 26
نام تیم: سری آ-۱
امتیاز: 66
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/05/10 22:25:59
بودجه : 87