رتبه تیم: 5
نام تیم: عباس
امتیاز: 78
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 78
تاریخ: 1399/05/10 22:54:09
بودجه : 82