رتبه تیم: 43
نام تیم: ایتالیا
امتیاز: 60
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1399/05/10 23:15:12
بودجه : 83