رتبه تیم: 15
نام تیم: هاکان اولش کن
امتیاز: 70
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/05/10 23:38:21
بودجه : 89.5