رتبه تیم: 22
نام تیم: ....
امتیاز: 67
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/05/11 02:28:54
بودجه : 76