رتبه تیم: 49
نام تیم: Me10
امتیاز: 59
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/05/11 02:42:52
بودجه : 81