رتبه تیم: 42
نام تیم: تئو من
امتیاز: 60
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1399/05/11 16:20:40
بودجه : 82