رتبه تیم: 16
نام تیم: Zrl
امتیاز: 70
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/05/11 08:10:02
بودجه : 90.5