رتبه تیم: 1
نام تیم: فجر سپاسی دیفرای
امتیاز: 85
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 85
تاریخ: 1399/05/11 09:27:58
بودجه : 86.5