رتبه تیم: 6
نام تیم: فجر سپاسی چاهان اوغلو
امتیاز: 78
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 78
تاریخ: 1399/05/11 09:29:45
بودجه : 84.5