رتبه تیم: 38
نام تیم: زلات
امتیاز: 61
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/05/11 09:47:20
بودجه : 86.5