رتبه تیم: 46
نام تیم: Great
امتیاز: 59
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/05/11 10:14:42
بودجه : 77