رتبه تیم: 50
نام تیم: Man.u
امتیاز: 59
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/05/11 10:42:46
بودجه : 87.5