رتبه تیم: 24 (مشترک)
نام تیم: Rrr
امتیاز: 66
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/05/11 11:16:24
بودجه : 85.5