رتبه تیم: 9
نام تیم: Ttt
امتیاز: 75
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 75
تاریخ: 1399/05/11 11:17:06
بودجه : 87.5