رتبه تیم: 10
نام تیم: Hhh
امتیاز: 72
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/05/11 11:25:03
بودجه : 87.5