رتبه تیم: 11
نام تیم: کوهرنگ
امتیاز: 71
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/05/11 11:23:20
بودجه : 89