رتبه تیم: 13
نام تیم: siah
امتیاز: 70
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/05/11 11:39:31
بودجه : 86