رتبه تیم: 18
نام تیم: کیریس
امتیاز: 68
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/05/11 12:06:47
بودجه : 79