رتبه تیم: 41
نام تیم: rrrrrrrrr
امتیاز: 60
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1399/05/11 12:25:41
بودجه : 79.5