رتبه تیم: 48
نام تیم: rrrrrrrrrr
امتیاز: 59
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/05/11 12:25:39
بودجه : 79.5