رتبه تیم: 31 (مشترک)
نام تیم: سری آ
امتیاز: 64
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/05/11 13:07:36
بودجه : 85