رتبه تیم: 14
نام تیم: سیممد
امتیاز: 70
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/05/11 13:28:39
بودجه : 88