رتبه تیم: 21
نام تیم: ورزش
امتیاز: 68
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/05/11 13:37:26
بودجه : 90