رتبه تیم: 39
نام تیم: سلزمن
امتیاز: 61
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/05/11 13:40:57
بودجه : 87.5