رتبه تیم: 7
نام تیم: تیم چھار
امتیاز: 77
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 77
تاریخ: 1399/05/11 13:41:24
بودجه : 85.5