رتبه تیم: 24 (مشترک)
نام تیم: Just_Arsham
امتیاز: 66
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/05/11 14:37:52
بودجه : 85.5