رتبه تیم: 36
نام تیم: CR7
امتیاز: 62
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/05/11 14:44:01
بودجه : 88.5