رتبه تیم: 29 (مشترک)
نام تیم: آرسناللللللل
امتیاز: 64
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/05/11 14:48:43
بودجه : 83.5