رتبه تیم: 37
نام تیم: تیم دوم کالچو
امتیاز: 62
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/05/11 14:53:16
بودجه : 92.5