رتبه تیم: 20
نام تیم: mahi4
امتیاز: 68
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/05/11 15:04:54
بودجه : 87.5