رتبه تیم: 40
نام تیم: روزانه ٣
امتیاز: 61
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/05/11 15:18:56
بودجه : 90