رتبه تیم: 19
نام تیم: .......
امتیاز: 68
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/05/11 15:40:28
بودجه : 86