رتبه تیم: 35
نام تیم: Game 2
امتیاز: 62
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/05/11 15:49:02
بودجه : 86