رتبه تیم: 27
نام تیم: محرم داره میرسه...
امتیاز: 65
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 65
تاریخ: 1399/05/11 16:04:05
بودجه : 87