رتبه تیم: 45
نام تیم: خووووووخ
امتیاز: 60
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1399/05/11 16:31:32
بودجه : 91.5