رتبه تیم: 4
نام تیم: ابراهیمویچ
امتیاز: 79
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 79
تاریخ: 1399/05/11 17:00:13
بودجه : 88