رتبه تیم: 2
نام تیم: sansiro
امتیاز: 82
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 82
تاریخ: 1399/05/11 17:00:08
بودجه : 90