رتبه تیم: 23
نام تیم: rosenory
امتیاز: 66
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/05/11 17:01:03
بودجه : 81.5