رتبه تیم: 3
نام تیم: Mosalah
امتیاز: 81
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 81
تاریخ: 1399/05/11 17:14:11
بودجه : 89.5