رتبه تیم: 33
نام تیم: لاتزیو
امتیاز: 64
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/05/11 17:23:28
بودجه : 86