رتبه تیم: 20
نام تیم: Gandom 3
امتیاز: 31
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 31
تاریخ: 1399/06/25 14:38:33
بودجه : 42.5