رتبه تیم: 8 (مشترک)
نام تیم: تیم3
امتیاز: 33
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 33
تاریخ: 1399/06/25 15:13:39
بودجه : 38.5