رتبه تیم: 32
نام تیم: داش رضا فکور میشود
امتیاز: 28
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 28
تاریخ: 1399/06/25 16:12:13
بودجه : 37